diksiyon_teknikleri

KUSURSUZ OLMAK İLETİŞİMLE BAŞLAR

İletişim, insanların birbirleri ile görüşmeleri ve sağlam temeller üzerine ilişki kurabilmeleri açısından gerekli olmaktadır. İletişimde temel alınan bazı faktörler ve unsurlar bulunmaktadır. Bu şekilde güçlü ve etkili iletişimler gerçekleşmektedir. Diksiyon ve hitabet konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar ve hususlar olmaktadır ki; bu kurallar çerçevesinde güçlü bir iletişim kurma becerisi sağlanmaktadır.

İletişimsiz ve ifade etme yeteneği olmayan toplumların, geri kalmışlık oranları yüksek olmakta ve yaşama dair hiç bir ilerleme kaydedilmemektedir. Vatandaşların kendi aralarındaki iletişimlerindeki doğruluk bir ülkenin yükselmesine ve ülkeler arası iletişimlerin bile güçlenmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kötü olaylar ve iletişimde gerçekleşecek olumsuz durumlar arındırılmakta ve barışçıl bir ortam doğmaktadır.

Diksiyon Ve Hitabet Kuralları

Konuşurken çıkartılacak sesin düzgün boğumlanması,

Jest ve mimiklere dikkat etmek,

İşitilebilir ve rahat anlaşılabilir ses tonunda konuşmak,

Kullanılan cümlelerde hece ve sözcük vurgusuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tonlama yaparken yerinde yapılmasına ve doğru bir şekilde yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kullanılan kısa veya uzun hecelerin kullanımına dikkat ederek düzgün ifade etmek,


Sesi kullanılan kelimelerin anlam değerine göre kullanmak, gibi unsurlar diksiyon ve hitabet teknikleri arasında yer almaktadır. Elbette ki başarılı olmak ve hitabet tekniklerini doğru bir şekilde gerçekleştirmek çok kolay olmamaktadır. Biraz sabır ve azim göstermek güzel sonuçlara ulaşılmasında ilk adım olmaktadır.

İletişimde diksiyonun düzgün olması ve hitabet tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanması; kişiler arası iletişimdeki sorunları ortadan kaldırmaktadır. Kişilerin ne ifade ettiği açıkça anlaşılabildiği gibi karşılıklı kurulan iletişimler kısa sürede gerçekleşerek olası problemlere meydan bırakmamaktadır. Düzgün diksiyona sahip kişilerin artması sağlıklı iletişimin kurulmasına; sağlıklı iletişimin kurularak insanların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, toplumların gelişmesini ve kültür seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır.

Paylaş

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz görüntülenmeyecektir. Gerekli alanlar: *